Back to Top

Mo Dao Zu Shi Song Lyrics

4.83 [3 votes]
theme

Opening Theme Zui Meng Qian Chen (Drunken dream of the past) Ending Themes Wen Qin Bu Xian Shao Nian Ru Gu
[Submit a Song]


Back to: M


Also Known As:
  • Modao Zushi
  • Grandmaster of Demonic Cultivation
  • The Founder of Diabolism
  • The Founder of Evil Magic
  • Mo Dao Zu Shi 2
  • 魔道祖师
Chinese Anime
Released: 2018

Buy Mo Dao Zu Shi Music at